2016 m. vasario 1 d., pirmadienis


           „Ir jeigu aš esu, tai todėl, kad žinau kiekviename  pakeleivingame broly ir sesery gyvenančią sielą mano.“                                                                                                                                                                     (Balys Sruoga)


       Lietuvių poetui, prozininkui, dramaturgui, literatūros
 ir tautosakos tyrinėtojui                                                
                        Baliui Sruogai - 120

      Balys Sruoga gimė 1896 m. vasario 2 d. Panevėžio apskrityje,   Vabalninko valsčiuje, Baibokų kaime, ūkininkų šeimoje.
      Mokėsi Panevėžio realinėje gimnazijoje. Studijavo literatūrą Petrogrado ir Maskvos universitetuose.
      1921 m. B. Sruoga išvyko į  Miuncheno universitetą. Studijavo slavistiką, teatro ir meno istorijas. 1924 m. apgynė disertaciją iš lietuvių tautosakos ir gavo filosofijos daktaro laipsnį.
    
      B. Sruoga Antrojo pasaulinio karo metais buvo suimtas ir įkalintas Aušvico lageryje. Grįžęs iš lagerio buvo sunkios sveikatos. Tai turėjo įtakos gana ankstyvai mirčiai (1947 m. spalio 16 d.) .  B. Sruoga palaidotas Rasų kapinėse.
     Žymiausi kūriniai: eilėraščių rinkiniai "Saulė ir smiltys", "Dievų takais", dramos "Apyaušrio dalia" ir "Milžino paunksmė", memuarų knyga "Dievų miškas".  2005 m. režisierius A. Puipa sukūrė B. Sruogos „Dievų miško“ interpretaciją kino ekrane. 
     1996 metais naujai išleisti B. Sruogos darbai sutalpinti  į 17 tomų „Raštus“.

http://balyssruoga.info/
Virtuali paroda ,,Balio ir Vandos Sruogų muziejuje“
Dievų miškas
Milžino paunksmė
Eilėraščiai

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą