2016 m. sausio 27 d., trečiadienis

     

     Pažįstamos knygos!!! Jas ir dar daug kitų vaikams ir jaunimui parašė  mūsų kraštietis rašytojas  Stepas Zobarskas,  kurio 105 – osios gimimo metinės bus minimos Svėdasų  bibliotekoje  šeštadienį, sausio 30 d.
      
      Rašytojas, publicistas, vertėjas ir knygų leidėjas Stepas Zobarskas gimė 1911 m. sausio 30 dieną Pamalaišio kaime, Anykščių rajono pakrašty.   Pirmiausia  mokėsi Netikiškių ir Duokiškio pradžios mokyklose, vėliau  lankė Rokiškio gimnaziją, bet dėl materialinių sunkumų nebaigė. Rašytojas Juozas Tumas –Vaižgantas padėjo išvykti į Kauną. 1935-1936 metais  Paryžiuje studijavo prancūzų kalbą ir literatūrą, žurnalistiką, socialinius mokslus, po to išvyko į Niujorką.
        Pirmasis S.Zobarsko prozos vaizdelis iš kaimo gyvenimo "Piemenukas" buvo išspausdintas 1928 m. "Pavasario" žurnale. Vėliau, 1929 m., "Trimite" tarp kitų jo vaizdelių ir eilėraščių buvo įdėtas ir pasakojimas "Beragis".  Jis išleido apysakų ir apsakymų rinkinių, pasakų vaikams, taip pat rašė psichologinio pobūdžio noveles suaugusiems. Kartu su Jurgiu Ambraška (1906–1945) jis parengė populiarų vadovėlį pradžios mokykloms – elementorių ir pirmųjų skaitymėlių knygą "Aušrelė" (1935 m.)
  Dabar rašytojo S. Zobarsko kūriniai yra žinomi daugelyje pasaulio šalių, nes yra išversti į vokiečių, anglų, prancūzų ir kitas kalbas. Sovietinėje Lietuvoje apie šio  rašytojo , emigravusio į JAV, gyvenimą ir kūrybą beveik nekalbama. S. Zobarskas mirė 1984 m. birželio 9 d. Niujorke, ten ir palaidotas. O jo kūryba ,,sugrįžo“ į Lietuvą 1989 m., kai ,,Vyturio“ leidykla išleido naują  apsakymų knygos ,,Per šaltį ir vėją“ leidimą.
     Kad dar vienos knygos (,,Ganyklų vaikai“) naujas leidimas  pasiektų skaitytojus, 2001m. prisidėjo ir mūsų gimnazijos bendruomenė. Idėja leisti šią knygą gimė kun. Kastyčiui Matulioniui. Jo iniciatyvą Svėdasų mokiniai ir mokytojai palaikė rinkdami parašus ( dokumentus turime muziejuje). Ir 2002 m., rugpjūčio mėnesį, minint Svėdasų miestelio 500 – ąsias metines, Svėdasų kultūros namuose vyko knygos ,,Ganyklų vaikai“ pristatymas, kuriame dalyvavo ir nenuilstantis akcijos organizatorius kun. Kastytis Matulionis, profesorius Vincas Auryla ir kiti svečiai.
    1991 m., minint rašytojo 80 m., tėviškėje buvo atidengta stogastulpių kompozicija ( autorius- Jonas Tvardauskas), kurioje įamžinti  ,,Ganyklų vaikų“ herojai.
     Kviečiame visus dalyvauti rašytojo minėjime, kur išgirsite kitos kraštietės, mokslininkės Dalios Dilytės pranešimą apie svėdasiškių tarmės žodžius S. Zobarsko kūryboje, svėdasiškio R. Guobio pasakojimą apie vardus ir kt.

                                                    Mokytoja R. Kniežienė

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą